Muhasebeleri kendi personeli tarafından tutulan şirketlerin aylık muhasebe işlemlerinin doğruluğunun kontrol edilmesi, dönem sonu işlemlerinin kontrolü, beyannamelerin (Geçici vergi, Kurumlar vergisi, KDVMuhtasar ve Damga vergisi) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü hizmetlerini veriyoruz.

Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu şirket kuruluşu kadrosu Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları yapmakta ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi konusunda danışmanlık vermektedir. Mali müşavir ve avukatlarımız şirketler hukuku işlemlerinin yerine getirilmesi, şirketlere yönelik sağlıklı bir hukuki altyapının oluşturulması, şirket kuruluşu, karar verme ve uygulama süreçlerinde destek sağlanması sürecinde mükelleflerimizin yanındadırlar.

Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, aşağıdaki konularda mükelleflerimize hizmet vermektedir.

  • Firmaların muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanması
  • Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi
  • İlgili vergi kanunlarına göre muhasebe kayıtlarının kontrollerinin yapılması
  • Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi

Finlexia olarak, Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Uzmanlarımız çalışma izinleri ile ilgili mevzuatın güncellenmesi ve yeni düzenlemelerin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen toplantılara katılmakta ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu da ekibimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın gündemine hakim olma ve müşterilerimizi potansiyel risk ve fırsatlar konusunda bilgilendirme kabiliyeti sağlamaktadır.

Yeni kurulan veya muhasebe sistemini değiştirmek ya da etkinliğini arttırmak isteyen şirketlerin, yeni muhasebe sistemlerinin oluşturulması, program testlerinin yapılması, yurt dışında üretilmiş programların lokal mevzuata uygunluğunun test edilmesi ve Türk Muhasebe standartlarına uyarlığının sağlanması. Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin 24 saat içinde şirkete bildirilmesi (Sirküler Hizmetleri).