Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; finansal raporlama, bağımsız denetim hizmetleri, genel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Finansal Raporlama

Finansal Raporlama Hizmetleri

Finlexia Finansal raporlama ve muhasebe danışmanlığı hizmetleri şirketlere finansal raporlama ve muhasebe alanında ihtiyaç duydukları teknik konularda geniş tecrübe ve uzmanlığa sahip ekibi ile danışmanlık vermektedir.

Şirketlerin yönetiminde etkin kararlar alınabilmesi için zamanında ve sağlıklı bilgiler içeren finansal raporlamaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Şirket’in paydaşlarına doğru bilgiyi makul bir sürede sağlayabilmesi, yatırımcılarla ve üçüncü partilerle paylaştığı bilgilerin tutarlılığının ve güvenilirliğinin temini ve aynı zamanda yerel mevzuata ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde bir aksaklıkla karşılaşılmaması şirketlerinin yönetimlerinin sorumluluğu ve önemli bir odağıdır.

Türkiye ekonomisindeki istikrar ve büyüme, şirket satın almaları, halka açılmalar, bono ihraçlarındaki artış, şirketlerin yeni coğrafyalara açılması ve son dönemdeki mevzuat değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nı (“UFRS”) ve bu standartlara uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (“TFRS”) kullanma ihtiyacında olan şirketlerin sayısını önemli ölçüde arttırmış bulunmaktadır.

Tutarlı ve güvenilir raporlamanın zamanlı olarak gerçekleştirilmesine yönelik her geçen gün artan zorluklar, bu konunun önemini de eş zamanlı olarak arttırmaktadır.

Finansal Raporlama Nedir?

Finansal raporlama, finansal bilgi kullanıcılarına (Banka, Yatırımcı, Hazine, SPK) yönelik hazırlanan devletin koyduğu yasalar, yönetmelikler ve tüzükler gibi yasa koyucunun belirlediği politikalar, yöntemler ve kurallara uyum amacı güden raporlama türüdür. Aylık ve çeyrek dönemlerde hazırlanan finansal raporlamanın kapsadığı raporlar:

 • Gelir Tablosu
 • Bilanço
 • Nakit Akım Tablosu

Birçok işletme için mecburi olan bu raporlar temel mali tablolar olarak da bilinir. Bankalar, yatırımcılar ve yasa koyucular genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GKGMİ)’ne uygun olarak hazırlanan bu raporları kullanarak denetim gerçekleştirirler. Bankalar kredi verirken bu mali tabloları talep eder. Hazine, SPK gibi yasa koyucular yönetmeliklere göre zorunlu tutulan bu mali tabloları denetler.

Bu raporlar, işletmenizin belirli bir zamanda ya da dönemde mali durumunu gösterir. Tüm işletmenin nasıl icra edildiğini gösteren bu raporlar ne yazık ki işletmenizdeki operasyonların nasıl yürütüldüğü konusunda herhangi bir iç görü sunmazlar. Temel mali tablolar geriye dönüktür. İşinizin gelecek dönemlerde nasıl icra edileceğini göstermez.

Yönetim Raporlama Nedir?

Mali durumunuzu daha detaylı analiz edebilmeniz için yönetim raporlamasına ihtiyacınız var. Yönetim raporlamasının kapsadığı bazı raporlar:

 1. Çeşide göre Gelir Tablosu
  • Departman
  • Takım
  • İş kolu
  • Müşteri sınıfı
 2. Gerçekleşme oranları (KPI)
 3.  Kullanım bazlı raporlar

Finansal raporlamanın aksine yönetim raporlaması zorunlu olmayıp işletme içi kullanıcılara yönelik hazırlanır. Firmanız yasa koyucunun belirlediği politika, yöntem ve kurallara uymak zorunda değildir.

Yönetim raporlaması işletmenin bütününe değil alt parçaları (İş kolu, Depatman, Takım)’na odaklanır. Yönetim raporlaması ile işinizin küçük parçalarına odaklanıp analiz yapabilirsiniz. Örneğin, pazarlama departmanının belirli dönemlerde nasıl icra ettiğini ya da en çok hangi satış personelinin satış yaptığını yönetim raporlaması sayesinde öğrenebilirsiniz.

Yönetim raporlaması küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ve birçok CEO için işletme hakkında önemli ipuçları sağlar. Doğru ve stratejik kararlar verebilmek için yönetim raporlamasına ihtiyaç vardır. Yönetim raporlaması ile geleceğe yönelik kararlar alabilir ve işinizin sürdürülebilirliğini sağlarsınız.

Finansal Raporlama Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Finansal Raporlama Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.