Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; şirket değerleme hizmetleri, bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın alma, iç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırmasıufrs-tfrs raporlamasıvergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

Şirket Değerleme Hizmetleri

Şirket Değerleme Hizmetleri

Değerleme, finansal modelleme ve finansal fizibilite çalışmaları; şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların başında gelmektedir. Yasal mevzuat gereği de bu çalışmalara sıklıkla başvurulmaktadır.

  • Bir yatırımcı için şirketimin değeri nedir?
  • Şirketimin değerini etkileyen temel unsurlar nelerdir?
  • Hedef bir şirketin değeri benim için nedir?
  • Şirketimin markaları, patentleri, kontratları ve müşteri ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarının değeri nedir?
  • Bir satın alma işleminden sonra, UFRS 3 kapsamında yapılması gereken satın alım fiyatının dağıtılması çalışmasını nasıl gerçekleştirebilirim?
  • Satın alma sonrasında oluşacak bilançomun şirketimin gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini nasıl saptayabilirim?
  • Şirketimin değerini nasıl artırabilirim?
  • Şirketimin mevcut sermaye yapısının şirket değeri üzerindeki etkisi nedir?
  • Bir yatırım projesinin karlılığını nasıl ölçebilirim?
  • Şirketimin değerini maksimize edecek optimum finansman yapısı nedir?

Değerleme Neleri Kapsar?

Şirketiniz için stratejik önemde kararlar alırken, bu kararların şirkete sağladığı katma değeri dikkatli bir şekilde analiz etmek gereklidir. Finlexia, değerleme çalışmalarını yürüten ayrı bir uzman bir ekibi bünyesinde barındırmaktadır. Bu ekip, değerleme alanında genel kabul görmüş yöntemler konusunda derin bilgi ve deneyime sahiptir. Bugüne dek gerçekleştirilmiş olan yüzlerce değerleme çalışması ve geniş sektör bilgisi ile Finlexia sizlere titizlikle en iyi hizmeti vermeye hazırdır.

Şirket Değerlemesi

Finlexia, şirket satın alınması, şirket satılması veya şirket birleşmesi sırasında, ortaya çıkması olası fiyata baz teşkil edecek şirket değerinin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu değer, olası bir pazarlık durumunda gereksinim duyacağınız, ikna edici kanıtlarla da desteklenir. Şirket değerini artırıcı öneriler sunulması ve bu önerilerin şirket değeri üzerindeki olası etkilerinin raporlanması da değerleme çalışmamızın kapsamı içerisindedir.

Satın Alma Fiyatının Dağıtılması (Purchase Price Allocation – PPA)

“Satın Alma Fiyatının Dağıtılması” kavramı, satın alım fiyatının, ilgili muhasebe standartlarının (UFRS 3 ve SFAS 141) gerektirdiği doğrultuda, satın alınan tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların üzerine dağıtılmasını ifade eder. Markalar, lisanslar ve müşteri ilişkileri gibi daha önce aktifleştirilmemiş varlıkların tespit edilmesi ve değerlenmesi zorunludur. Finlexia, özellikle maddi olmayan duran varlıkların değerlemesi konusunda uzmanlık gerektiren PPA sürecinde müşterilerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. PPA çalışmasının sonuçlarının, gelecekteki finansal tablolar üzerindeki etkilerinin saptanması da PPA hizmetimiz kapsamındadır. Bazı durumlarda, gerçekleştirilmesi düşünülen satın alma işlemlerinden önce, işlem sonrasında gerçekleştirilecek PPA çalışmasının gelir tablosu ve bilanço üzerindeki etkilerini önceden belirlemek, satın alma kararının alınmasında destek olmaktadır. Bu çalışmalarda özellikle ortaya çıkan şerefiye miktarı ileriye dönük olarak şirketin vergi yüküne de etki etmektedir.

Değer Düşüklüğü Testi

Belirgin bir ömrü olmayan şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklar, ilgili muhasebe standartları (UFRS 36 ve UFRS 38) gereğince, belirli aralıklarla yeniden değerlenmelidir. Finlexia, yinelenen bu çalışmalar için, sonuç odaklı bir danışmanlık hizmeti sunar.

Fikri Mülkiyet Değerlemesi

Markaların, patentlerin ve diğer maddi olmayan duran varlıkların doğru bir şekilde yönetilmesi, ilave gelir yaratılması ve vergi gibi maliyetlerin azaltılması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, her türlü maddi olmayan duran varlığın değerlemesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak önem taşımaktadır. PwC, maddi olmayan duran varlıkları içeren tüm satın alma ve satma işlemlerinde, varlıkların değerlemesi konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Uygunluk Görüşü

Finlexia, gerçekleşen veya gerçekleşecek olan bir satın alma veya birleşme işleminin adil ve makul olup olmadığı ve işleme konu olan şirketin hissedarlarının çıkarlarını gözetip gözetmediği konusunda ‘Uygunluk Görüşü’ vermektedir.

Bağımsız Uzman Görüşü

Hisse devri anlaşmalarında, devredilecek hisselerin değerinin bağımsız uzmanlar tarafından saptanması gerekmektedir. Finlexia, söz konusu hisselerin makul değeri konusunda hissedarlara görüş bildirmektedir.

Şirket Değerleme  Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin Şirket Değerleme Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.