Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu mali müşavirlik ve muhasebe konularında İstanbul ve çevresindeki mükelleflerimize hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti ve meslek etiği üzerindeki hassasiyetimiz mükelleflerimiz tarafından sıklıkla takdir edilir. Finlexia; ufrs-tfrs raporlaması, bağımsız denetim hizmetlerifinansal raporlamagenel kurul işlemlerişirket birleşme ve satın almaşirket değerlemeiç denetim ve kontrolşirket kuruluşutransfer fiyatlandırması, vergi danışmanlığıyabancıların çalışma izinleriyeminli mali müşavirlik hizmetleri dahil olmak üzere tüm disiplinlerde liderlik sunmaktadır. Mesleki hassasiyet ve gösterdiğimiz özen sayesinde Finlexia Mali Müşavirlik İstanbul’un en saygın mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir.

Mesleğimizin gerektirdiği ilkeleri göz önünde bulunduran ve sorumluğunun farkında olan büromuzda, hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak organizasyon oluşturulmuştur. Genel kabul görmüş muhasebe ve müşavirlik temel ilkeleri çerçevesinde hizmetlerimizi sürdürmekte ve mükelleflerimizin daha ileriye gitmesine katkıda bulunmaktayız. Mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz.

UFRS-TFRS Raporlaması

UFRS-TFRS Raporlaması Hizmetleri

BOBİ FRS

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı

Kısaca BOBİ FRS

  • İşletmelerin gerçeğe uygun, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir bilgi sunması amacıyla oluşturulmuş finansal raporlama standartlarıdır.
  • 27 Bölümden ve finansal tablo formatlarından oluşmaktadır.
  • Dipnotlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuştur. (Bölüm 26)
  • AB düzenlemeleri ve Uluslararası muhasebe ve finansal raporlama ile uyumlu muhasebe standartları oluşturulması hedeflenmiştir.
  • Orta büyüklükteki işletmeler için genel olarak maliyet esaslı finansal raporlama öngörülmüş, büyük işletmelere yönelik ilave yükümlülükler getirilmiştir.

BOBİ FRS nedir ve hangi şirketler uygulayacak?

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından bağımsız denetime tabi olup TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında uygulanması zorunlu finansal raporlama standartlarıdır.

29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan BOBİ FRS, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Önemi

İş dünyasının hızla küreselleşmesi, rekabetin artması ve şirketlerin bir çok ülkede borsalarda işlem görmeye başlaması evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin asıl nedenini oluşturmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRSler”) tam da bu ihtiyacı karşılamakta olup amacı finansal tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulması ile uluslararası yatırımların ve ticaretin arttırılmasıdır.

UFRSlerin şirketler, yatırımcılar ve regülatörler için büyük kolaylıklar sağladığı aşikardır. Şirketlerin finansal tablolarının aynı standartlarda hazırlanması hem şirket yönetimi hem de yatırımcıların finansal bilgileri doğru bir şekilde yorumlayarak doğru kararlar alabilmesi için önemlidir. UFRSler aynı zamanda regülatörlerin de finansal tabloların güvenilirliğini ve şeffaflığını değerlendirebilmesi için önemli bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.

Ülkemizde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile beraber finansal tabloların UFRSlerin Türkçe çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartlarına (“TMS”) göre hazırlanması TTK kapsamına giren şirketler için zorunlu hale gelmiştir. TTK ile, finansal raporlama ve muhasebe alanında tekdüze ve ortak bir disiplin oluşturarak finansal tabloların uluslararası pazarda kabul edilmesi ve Türk şirketlerin dış pazarda rekabet avantajı kazanması amaçlanmaktadır. Bu durum bir yandan şirketlerin dünyadaki finans kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını ve uluslararası yatırım kararları almasını kolaylaştırırken, uluslararası yatırımcıların da kaliteli ve güvenilir bilgiye olan erişimini sağlayarak şirketlere ve finansal tablolara olan güvenini artıracaktır.

Sonuç olarak evrensel finansal raporlama gereksinimleri sonucu ortaya çıkan UFRSler ve ülkemizdeki Türkçe çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartları ile artan güvenilirlik ve şeffaflık beraberinde ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak, uluslararası arenada ülkemizin çıkarlarının korunmasına yardımcı olacaktır.

UFRS-TFRS Raporlaması Hizmetleri için Bize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Finlexia Mali Müşavirlik Bürosu, kuruluşundan bu yana Türk ve yabancı yüzlerce şirketin mali müşavirlik bürosu tercihi olmuştur. Global olarak tanınan muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerimiz sayesinde firmamız, bugün İstanbul’un önde gelen mali müşavirlik bürolarından birisi haline gelmiştir. Şirketinizin UFRS-TFRS Raporlaması Hizmetleri ihtiyacı için mali müşavir ve avukat kadromuza e-posta göndererek veya İletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak  ulaşabilirsiniz.